ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย

148 หมู่ 4

ตำบล*เวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

Anubanwiangchai@gmail.com

148 หมู่ 4

ตำบล*เวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00